Ψηφιακά Οικοσυστήματα για την Επιχειρηματικότητα

Κωδικός: 
2816
Εξάμηνο: 
8th
Διδάσκων: 

Δ. Καρδαράς

Specialization: 
Management Information Systems
 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα ψηφιακά οικοσυστήματα για την επιχειρηματικότητα σκοπό έχει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές και να τους δώσει την απαραίτητη γνώση στο να μπορούν να κατανοήσουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν διαδικτυακά πληροφοριακά συστήματα. Το μάθημα αυτό ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα των φοιτητών και αναπτύσσει θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν από επιχειρηματικής και τεχνολογικής προσέγγισης. Συγκεκριμένα, το μάθημα αυτό φροντίζει ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις στα παρακάτω θέματα:

 • Κατανόηση των τεχνολογιών και εφαρμογών και τάσεων στο διαδίκτυο.
 • Ψηφιακά Οικοσυστήματα.
 • Αρχές και κριτήρια ποιοτικής σχεδίασης και αξιολόγησης εφαρμογών διαδικτύου.
 • Στρατηγική ηλεκτρονικού επιχειρείν.
 • Διαμόρφωση, σχεδίαση και υλοποίηση επιχειρηματικών προτάσεων στο διαδίκτυο.

  Προαπαιτήσεις                     

  Καμία

  Περιεχόμενο του μαθήματος

 • Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.
 • Οφέλη και προβλήματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
 • Τύποι εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν. Κοινωνικά Δίκτυα.
 • Web Analytics.
 • Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης τεχνολογιών και εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους.
 • Τεχνολογικές τάσεις και εφαρμογές.
 • Επαυξημένη και Εικονική πραγματικότητα.
 • Platform Economy: Έννοιες, Αρχές σχεδίασης, Αξιολόγηση.
 • Αρχές και κριτήρια σχεδίασης και αξιολόγησης ιστοχώρων.
 • Στρατηγική ηλεκτρονικού επιχειρείν.
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου ηλεκτρονικού επιχειρείν.
 • Σχεδίαση συστημάτων στο διαδίκτυο
  • Σχεδίαση και υλοποίηση Interface.
  • Σχεδίαση και υλοποίηση Βάσεων Δεδομένων.
  • Υλοποίηση συστήματος με Τεχνολογίες ανάπτυξης, όπως HTML, CSS, PhP.
 • Web adaptation, Εξατομίκευση και συστήματα προτάσεων.
 • Μελέτη περιπτώσεων.
 • Ομαδικές εργασίες.
 • Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Σιώμος, Γ. - Τσιάμης Ι., 978-9925-575695, Broken Hill Publishers Ltd., 2019.
 • Ψηφιακές Επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Στρατηγική, Υλοποίηση και Εφαρμογή, Dave Chaffey, 978-960-461-671-8, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2016.
 • Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

  Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν πρόγραμμα διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. Δεν υπάρχουν υποχρεωτικές παρουσίες. Όλοι οι φοιτητές που εγγράφονται στο μάθημα έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα e-class του πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όλοι οι φοιτητές αναλαμβάνουν εργασίες που αφορούν στη διαμόρφωση επιχειρηματικής πρότασης στο διαδίκτυο, σχεδίαση, υλοποίησή και αξιολόγησή της.

  Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

  Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από δύο μέρη:

 • Τις γραπτές εξετάσεις, στις οποίες αναλογεί το 50% της συνολικής βαθμολογίας.
 • Ομαδική εργασία που αναλογεί στο 50% της συνολικής βαθμολογίας.
 • Οι φοιτητές που αποτυγχάνουν στις γραπτές εξετάσεις δεν επωφελούνται από βαθμούς της εργασίας. Η δομή της βαθμολογίας παρουσιάζεται στους φοιτητές με τα θέματα των εξετάσεων. Τα κριτήρια  βαθμολογίας της εργασίας περιλαμβάνουν, την ποιότητα σχεδίασης, το επίπεδο και την ποιότητα υλοποίησης, κλπ.