ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2022-2023