ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι διαλέξεις του μαθήματος Διοικητικής Λογιστικής της κας Κοέν, την Τρίτη 7.5, στις 9.00-11.00 (Τμήμα Α-Λ) και στις 11.00-13.00 (Τμήμα Μ-Ω) δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω προσωπικού κωλύματος της διδάσκουσας.

Οι διαλέξεις του μαθήματος Διοικητικής Λογιστικής της κας Κοέν, την Παρασκευή 10.5, στις 9.00-11.00 (Τμήμα Α-Λ) και στις 11.00-13.00 (Τμήμα Μ-Ω) δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω προγραμματισμένης συμμετοχής της διδάσκουσας σε διεθνές συνέδριο.

Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν με επόμενη ανακοίνωση.