Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του τμήματος πλήρους φοίτησης με διεθνή προσανατολισμό ορίζονται στα 6.250 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής, η οποία αποφασίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος

Για το ακαδ.έτος 2022-2023 η καταβολή θα γίνει ως εξής:

1.800 €

Ιούλιος 2022 με την αποδοχή της προσφερόμενης θέσης

1.800 €

Οκτώβριος 2022

1.800 €

Ιανουάριος 2023

850 €

Απρίλιος 2023

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση αποχώρησης από το πρόγραμμα, για οποιονδήποτε λόγο.