Διδακτικό Προσωπικό

Καθηγητές
Παρασκευάς Αργουσλίδης
Μάρκετινγκ
Ph.D. University of Stirling, Scotland
Διονύσης Σκαρμέας
Μάρκετινγκ
Ph.D. Cardiff University
Φλώρα Κοκκινάκη  
Ψυχολογία του Καταναλωτή,
Κοινωνική Ψυχολογία

Ph.D. University College London
Αναπληρωτές Καθηγητές
Ελένη Σαλαβού
Διοίκηση, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επίκουροι Καθηγητές
Δημήτρης Δρόσος 
Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Επιχειρειν
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καλυψώ Καραντινού
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Διοίκηση Μακροχρόνιων Σχέσεων με Πελάτες
Ph.D. University of Manchester, Institute of Science & Technology
Παναγιώτης Ρεπούσης
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ph.D.Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιωάννης Θάνος
Διοίκηση, Στρατηγική
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Άλλο Διδακτικό Προσωπικό
Χρήστος Λάζαρης
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γρηγόριος Παινέσης
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών