Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη

Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα λειτουργήσουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) πλήρους φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Π.Μ.Σ. στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ