Τέλη φοίτησης και υποτροφίες

Τα τέλη φοίτησης στο Τμήμα Πλήρους Φοίτησης είναι 4000 Ευρώ και στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης 5000 Ευρώ.

Για την απαλλαγή φοιτητών από τα τέλη φοίτησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4485/2017.

Το ΠΜΣ προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών και βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με βάση αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια. Δύνανται να χορηγούνται σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές υποτροφίες ως εξής:

  • Υποτροφία εισαγωγής αριστούχων: Καλύπτει μέχρι 50% των διδάκτρων και μπορεί να χορηγείται μόνο σε κατόχους βασικού πτυχίου με άριστη επίδοση.
  • Υποτροφία επίδοσης: Χορηγείται με βάση αποκλειστικά και μόνο την επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ.

Η μία υποτροφία από τις ως άνω δεν αποκλείει την άλλη.