Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν:

  • Καλή αντίληψη και ικανότητα υλοποίησης εφαρμογών πληροφορικής στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών και του πολιτισμού.
  • Γνώση των τρόπων κατασκευής ψηφιακού περιβάλλοντος μνήμης και γνώσης.
  • Κριτική κατανόηση του ρόλου της ψηφιακότητας στον μετασχηματισμό της γραφής, της έρευνας, της επικοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης.
  • Εφόδια για την ανάληψη επαγγελματικών ρόλων έρευνας, παραγωγής, τεκμηρίωσης, επιμέλειας, οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών πόρων με έντονη χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνικών, καθώς και διοίκησης έργων, στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών και της πολιτισμικής κληρονομιάς.