Καριέρα

Οι απόφοιτοί μας αναλαμβάνουν ρόλους ερευνητικούς, παραγωγικούς, τεκμηρίωσης, επιμέλειας, οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών πόρων και διοίκησης σε έργα και  οργανισμούς με έντονη χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνικών στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών, της πολιτισμικής κληρονομιάς, του τουρισμού, της επικοινωνίας, και σε εταιρείες τεχνολογίας.

Περίπου το 70% των αποφοίτων μας βρίσκει δουλειά μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ, με το 45% αυτών να απασχολούνται σε εταιρείες τεχνολογίας και το 22% σε Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών ή συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο. Περίπου το 60% δηλώνει ότι το ΠΜΣ βοήθησε αρκετά έως πολύ στην εύρεση της συγκεκριμένης θέσης εργασίας.