Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή του ΠΜΣ απαρτίζεται από τους:

Αναστασία Γκάτζιου, Προϊσταμένη, Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας, Υπουργείο Πολιτισμού

Κωστής Δάλλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Faculty of Information, University of Toronto

Βάλια Κορδώνη, Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, Humboldt-Universität Berlin

Μαρία Οικονόμου, Καθηγήτρια Ψηφιακής Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Glasgow University