Έδρα UNESCO Ψηφιακών Μεθόδων για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Έδρα UNESCO Ψηφιακών Μεθόδων για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Η ραγδαία αύξηση της χρήσης ψηφιακών πόρων και μεθόδων στις Ανθρωπιστικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες επιτρέπει νέες προσεγγίσεις στην έρευνα, την διδασκαλία και την επικοινώνηση αυτών, ενισχύοντας τελικά την επίδρασή τους στην κοινωνία και την οικονομία.

Σκοπός της Έδρας είναι η προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του τρόπου εργασίας των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στο πλαίσιο ενός ευρέος πλέγματος διεθνών συνεργασιών υπό την αιγίδα της UNESCO, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των οικουμενικών στόχων αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.