Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες

Διδακτική Περίοδος

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Υ1

Προγραμματισμός σε Python

6

Α

Υ2

Παράσταση και οργάνωση πληροφορίας και γνώσης

6

Α

Υ3

Διαχείριση, επιμέλεια και έκδοση ψηφιακών πόρων

6

Α

Υ4

Διαχείριση δεδομένων

6

Β

Υ5

Εφαρμογές ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

6

Β

Μαθήματα Επιλογής
Ε1

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

6

Β

Ε2

Τεχνολογίες ψηφιοποίησης, τεχνικές και εφαρμογές

6

Β

Ε3

Διαδραστικός σχεδιασμός και πολυμέσα

6

Γ

Ε4

Ηλεκτρονική λεξικογραφία

3

Γ

Ε5

Σχεδιαστική σκέψη και καινοτομία

6

Γ

Ε6

Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και χωρική ανάλυση στην ιστορία και αρχαιολογία

6

Γ

Ε7

Ειδικά θέματα ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες - 1: Ψηφιακές Τεχνολογίες σε παπύρους και χειρόγραφα

6

Γ

Ε8

Ειδικά θέματα ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες – 2: Μεταττροπή Κειμένου σε Γράφους Γνώσης 

3 Γ
Ε9

Νομικά θέματα διαχείρισης πληροφοριών και ψηφιακών μέσων

3

Γ

Ε10

Βασική Στατιστική 6 Β