E10. Βασική Στατιστική

Διδάσκων: Βασίλης Βασδέκης

Επιλογής, B’ Διδακτική Περίοδος, ECTS: 6

Περιεχόμενο Μαθήματος
Αρχές περιγραφικής στατιστικής, μέτρα θέσης, μέτρα διακύμανσης,  διαγράμματα. Ορισμός πιθανότητας, κατανομές, Διωνυμική κατανομή, κανονική κατανομή. Βασική συμπερασματολογία, έλεγχος υποθέσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης. Ελεγχοι ισότητας μέσων τιμών. Εισαγωγή στην ανάλυση κατηγορικών δεδομένων. Συσχέτιση και γραμμική παλινδρόμηση.

Προαπαιτούμενα
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  1. να έχουν μια εισαγωγική γνώση στις πιθανότητες και τη στατιστική,
  2. να χρησιμοποιούν βασικές στατιστικές ιδέες για τη λήψη αποφάσεων,
  3. να αναπτύξουν ικανότητα εφαρμογής στατιστικών τεχνικών μέσω της σύνδεσης με μια γλώσσα προγραμματισμού (R).

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι
Μια διάλεξη τριών ωρών εβδομαδιαίως, εργαστηριακές ασκήσεις μελέτης στο σπίτι προς παράδοση.

Μέθοδοι Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης
Ο τελικός βαθμός είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος του βαθμού της τελικής γραπτής εξέτασης (60%) και του βαθμού των παραδοτέων ασκήσεων μελέτης (βάρος 40%).

Επιστροφή