Προϋποθέσεις αποφοίτησης

Απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση  μαθημάτων συνολικά 60 μονάδων ECTS και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 15 ECTS.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που οι αδικαιολόγητες απουσίες σε ένα μάθημα ξεπερνούν το 1/3 των ωρών φοίτησης, ο φοιτητής θεωρείται απo­τυχών στο μάθημα αυτό και το επαναλαμβάνει για ακόμη μια (1) φορά την αμέσως επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί.