Επικοινωνία

Επικοινωνία με το Π.Μ.Σ.

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΚΟΚΚΙΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

210-8203 646

fax: 210-8203 692

dmh@aueb.gr

kokkini@aueb.gr