Επικοινωνία

Επικοινωνία με το Π.Μ.Σ.

 
1 Start 2 Complete

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΚΟΚΚΙΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

210-8203 646

fax: 210-8203 692

digital_humanities@aueb.gr

kokkini@aueb.gr