Συνεργασίες του ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μέσω ενός διευρυνόμενου κύκλου συνεργασιών με φορείς και εταιρείες τις χώρας μας αλλά και του εξωτερικού, προσφέρει στους φοιτητές του τη δυνατότητα να εκπονήσουν διπλωματικές εργασίες κοινού ενδιαφέροντος. Η σύμπραξη αυτή δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές του προγράμματος να συνεργαστούν στενά με τους φορείς αυτούς, με δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης και εκπαίδευσης σε εφαρμοσμένα εργαλεία και διαδικασίες, καθώς και να συμμετάσχουν σε ενδιαφέροντα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.

Ενδεικτικές συνεργασίες:

Ca' Foscari University of Venice 
Stockholm University
Università di Verona,  Dipartimento di Culture e Civiltà
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής φιλολογίας
Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ 
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ
Advance Services
  • Εταιρεία σημασιολογικών συστημάτων διαχείρισης δεδομένων 
Phasmatic
  • Εταιρεία 3D φωτoρεαλιστικής απεικόνισης στο ιστό και σε περιβάλλοντα AR/VR