Φόρμα Υποβολής Συστάσεων/Παραπόνων

Το Π.Μ.Σ. στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες , στο πλαίσιο της βελτίωσής του προγράμματος σπουδών και της περαιτέρω ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης, υιοθετεί, σε εφαρμογή της απόφασης της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου (6η συνεδρίαση / 27.05.2022),  τη διαδικασία σχετικά με τη διατύπωση και διαχείριση φοιτητικών παραπόνων / συστάσεων, τα οποία σχετίζονται με την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του προγράμματος.

Μπορείτε να βρείτε τη φορμα υποβολής παραπόνων εδώ και να την αποστείλετε συμπληρωμένη στο dmh@aueb.gr