Y2. Παράσταση και οργάνωση πληροφορίας και γνώσης

Διδάσκων: Πάνος Κωνσταντόπουλος

Υποχρεωτικό, Α’ Διδακτική Περίοδος, ECTS: 6

Περιεχόμενο του μαθήματος:

  • Αρχές μοντελοποίησης  και οργάνωσης πληροφορίας. 
  • Σημασιολογικά μοντέλα, γλώσσες RDF/S, OWL.
  • Συστήματα οργάνωσης γνώσεων (ελεγχόμενα λεξιλόγια, ταξινομίες, θησαυροί όρων), πρότυπο SKOS.
  • Μεταδεδομένα και πρότυπα μεταδεδομένων.
  • Οντολογίες, πρότυπο CIDOC CRM και παράγωγα αυτού.
  • Ψηφιακή τεκμηρίωση πολιτισμικού υλικού.

Προαπαιτούμενα 
 Δεν υπάρχουν

Eπιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  1. Να κατασκευάζουν εννοιολογικά μοντέλα.
  2. Να διεξάγουν ανάλυση πεδίου υπό το πρίσμα της συγκρότησης πληροφοριακών πόρων.
  3. Να αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν μοτίβα μοντέλων, συστήματα οργάνωσης γνώσεων και οντολογίες.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Κωνσταντόπουλος, Π., Εννοιολογικά μοντέλα και οργάνωση πληροφοριών, Σημειώσεις, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2020.
Διαφάνειες, κείμενα και βιβλιογραφία που δίνονται μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Μια διάλεξη τριών ωρών εβδομαδιαίως, εργασίες μοντελοποίησης και ανάλυσης.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Ο βαθμός του μαθήματος, Β, προκύπτει από τον βαθμό τελικής εξέτασης, Τ, τον μέσο όρο των βαθμών εργασιών, Ε, και την συμμετοχή, Σ, ως εξής: Β = 0,5Τ+0,4Ε+0,1Σ.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.

Επιστροφή