Γραφείο Διασύνδεσης

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ εξυπηρετούνται από το Γραφείο Διασύνδεσης του Ο.Π.Α. (www.career.aueb.gr/), το οποίο αποτελεί τον κύριο υποστηρικτικό μηχανισμό που βοηθάει τους φοιτητές και αποφοίτους πανεπιστημίου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να ενημερωθούν σχετικά με θέματα σπουδών, επιμόρφωσης και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Το Γραφείο συνεργάζεται με επιχειρήσεις και οργανισμούς, δημοσιεύει αγγελίες εργασίας και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους φοιτητές και αποφοίτους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Επίσης διοργανώνει κάθε άνοιξη τις  "Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού" στη διάρκεια των οποίων οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν και να συζητήσουν διεξοδικά με τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους..

Το Πρόγραμμα έχει επίσης θεσπίσει τη «Σειρά Σεμιναρίων Διακεκριμένων Ομιλητών από την Αγορά» στα πλαίσια της οποίας προσκαλούνται ως επισκέπτες ομιλητές και παραδίδουν σεμιναριακές διαλέξεις στους μεταπτυχιακούς φοιτητές κορυφαία στελέχη μεγάλων εγχώριων και πολυεθνικών επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.