Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ

Συννημένο Αρχείο: