Πρακτικά ανακήρυξης υποψηφίων μελών ΕΤΕΠ για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Πρακτικά ανακήρυξης υποψηφίων μελών ΕΤΕΠ για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών