Η καθ. Φοίβη Κουντούρη ορίστηκε μέλος της επιτροπής της Ελληνικής Κυβέρνησης για την εκπόνηση του σχεδίου ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας καθώς και της ειδικής επιστημονικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη ορίστηκε μέλος της επιτροπής της Ελληνικής Κυβέρνησης για την εκπόνηση του σχεδίου ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας καθώς και της ειδικής επιστημονικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας