Απόφαση ορισμού τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή προέδρου και αναπληρωτή προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Απόφαση ορισμού τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή προέδρου και αναπληρωτή προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης