Επιστολή της Κοσμήτορος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών κας Αν. Μιαούλη προς μέλη ΔΕΠ για τα αποτελέσματα εκλογής Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων στα Τμήματα της Σχολής

Επιστολή της Κοσμήτορος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών κας Αν. Μιαούλη προς μέλη ΔΕΠ για τα αποτελέσματα εκλογής Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων στα Τμήματα της Σχολής