Παραλαβή περγαμηνών και αντιγράφων πτυχίων από τους πτυχιούχους Ιανουαρίου 2020