Δημόσια Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής | Landis Conrad Felix Michel

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημόσια Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής
 

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής
του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
κ. Landis Conrad Felix Michel
με τίτλο  

«Essays in Asset Pricing»

[Επιβλέπων:  Σ. Σκούρας]

θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021, ώρα 11:00
 

Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει εξ αποστάσεως
στη διαδικτυακή πλατφόρμα MS Teams.

Ακολουθείτε τον σύνδεσμο:

https://bit.ly/2TtBYU3