Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή

Κωδικός: 
8152
Εξάμηνο: 
6th
Διδάσκων: 

Γ. Λεκάκος (ΔΕΤ)

Specialization: 
Management Information Systems