Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή

Κωδικός: 
8152
Εξάμηνο: 
6ο
Διδάσκων: 

Γ. Λεκάκος (ΔΕΤ)

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων