Διοικητικό Προσωπικό

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL ΘΕΣΗ
ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ 210 8203308, 210 8214510 chrysi@aueb.gr Γραμματέας τμήματος
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ   210 8203375 ifi@aueb.gr Αναπλ. Γραμματέας τμήματος
ΒΟΥΡΒΑΧΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 210 8203310 annamaria@aueb.gr Υπεύθυνη πτυχίου (έκδοση αντιγράφων πτυχίου), μαθημάτων ευρύτερης επιλογής Τμήματος και άλλων Τμημάτων,  συνυπεύθυνη  Ζ-Η εξαμήνων, υπεύθυνη επειγόντων πιστοποιητικών.
ΠΕΝΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 210 8203311 fpenoudi@aueb.gr Υπεύθυνη Α-Β εξαμήνων, Υπεύθυνη μετεγγραφών, εγγραφών διαφόρων κατηγοριών.
ΡΟΣΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 210 8203309 tzina@aueb.gr Υπεύθυνη Γ-Δ και Ζ-Η εξαμήνων, μηχανοργάνωσης τμήματος, προγράμματος σπουδών, Παιδαγωγικής Επάρκειας, ιστοσελίδας τμήματος.
ΡΩΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 210 8203424 romanos@aueb.gr Υπεύθυνος Ε-ΣΤ εξαμήνων, πρωτοκόλλου, δημοσιεύσεων προκηρύξεων στον τύπο, αρχείου,επαλήθευσης πτυχίων.
ΦΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 210 8203147 elia@aueb.gr Υπεύθυνη συγγραμμάτων, αντιστοιχίας ΔΟΑΤΑΠ, Ελλήνων και ξένων φοιτητών Erasmus.