Προκηρύξεις

 • 22-02-2021
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης Μονιμοποίησης
 • 22-02-2021
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 • 22-02-2021
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • 22-02-2021
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • 13-02-2021
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80 ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 • 08-12-2020
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • 21-05-2020
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ (ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)
 • 27-12-2018
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • 27-12-2018
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • 27-12-2018
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σελίδες