Προκηρύξεις


30-04-2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα του/της Κοσμήτορος της ΣΔΕ του ΟΠΑ ... περισσότερα

28-03-2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για τη διοικητική υποστήριξη της Γραμματείας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ ... περισσότερα

13-03-2024
Προκήρυξη μίας θέσης Μέλους ΔΕΠ ... περισσότερα

15-02-2024
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 340/11.01.2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ... περισσότερα

08-02-2024
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντα για τη διδασκαλία του μαθήματος «High-Tech και Βιομηχανικό Μάρκετινγκ ... περισσότερα

24-01-2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ... περισσότερα

22-01-2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ... περισσότερα

11-01-2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023–2024" ... περισσότερα

24-11-2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ... περισσότερα

12-10-2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΟΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ... περισσότερα

09-10-2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ... περισσότερα

25-07-2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ... περισσότερα

23-06-2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΧΕΙΜ.ΕΞΑΜ. 2023-24 ... περισσότερα

12-06-2023
Εκλογές Διευθυντών Εργαστηρίων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ... περισσότερα

22-02-2021
Διαδικασία πλήρωσης θέσης Μονιμοποίησης ... περισσότερα

22-02-2021
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ... περισσότερα

22-02-2021
Διαδικασία πλήρωσης θέσης Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. ... περισσότερα

22-02-2021
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ... περισσότερα

13-02-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ... περισσότερα

08-12-2020
Πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση Επιχειρήσεων, του Τμήματος ΟΔΕ ... περισσότερα

Σελίδες