Προκηρύξεις

 • 27-12-2018
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • 27-12-2018
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • 27-12-2018
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • 27-12-2018
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • 07-12-2018
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
 • 07-12-2018
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • 06-11-2018
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
 • 22-10-2018
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
 • 12-10-2018
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 • 12-10-2018
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Σελίδες