Προκηρύξεις

 • 26-07-2018
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
 • 26-07-2018
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
 • 18-01-2018
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»
 • 15-07-2015
  ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000675075                                                                                                                             Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 4447 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ Στο ΦΕΚ 629/2-7-2015 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 1850 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Μία (1) θέση Καθηγητή Βαθμίδας Αναπλ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοδοτική Διοίκηση». Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 8