Κατευθύνσεις

Από το 5ο εξάμηνο ο φοιτητής του τμήματος επιλέγει την κατεύθυνση των σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Οι κατευθύνσεις είναι οι ακόλουθες:

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)

Εναρμονίζοντας τους προσωπικούς τους στόχους με τη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, για πολλούς φοιτητές δεν είναι στόχος η υπερεξειδίκευση στο πρώτο πτυχίο, αλλά η απόκτηση σφαιρικών γνώσεων οι οποίες να καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Αυτή είναι και η φιλοδοξία της πιο δημοφιλούς κατεύθυνσης του Τμήματος, αυτής της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η κατεύθυνση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές μας να εμβαθύνουν σε έναν κορμό μαθημάτων και δεξιοτήτων που αφορούν τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων, την Επιχειρηματικότητα, τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, τη διαχείριση συγκρούσεων, την οργανωσιακή συμπεριφορά, τη Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων και τη Διοίκηση Έργων.

Ταυτόχρονα είναι η πλέον πολυσυλλεκτική/ανοικτή κατεύθυνση του τμήματος καθώς δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερα μαθήματα από τις άλλες τρεις κατευθύνσεις (ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες και σε θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών αλλά και Μάρκετινγκ).

Τέλος, η κατεύθυνση Δ.Ε. έχει επιλέξει και ενσωματώσει από άλλα Τμήματα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΕΤ και Μ&Ε), σημαντικά μαθήματα όπως ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων κ.α.

Μάρκετινγκ

Οι φοιτητές του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. έχουν τη δυνατότητα στο 5ο εξάμηνο να επιλέξουν μια από τις τέσσερις κατευθύνσεις που προσφέρονται. Μία από αυτές είναι η κατεύθυνση Μάρκετινγκ.

Η απόφαση σχετικά με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσετε είναι σημαντική γιατί διαμορφώνει το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό σας μέλλον και επηρεάζει τη θέση σας ως πολίτες στην κοινωνία.

Το Μάρκετινγκ εφαρμόζει στην καθημερινότητά μας τη φιλοσοφία της ανταλλαγής και αναπτύσσει μηχανισμούς που διευκολύνουν τη σύνδεση της προσφοράς με τη ζήτηση. Αποτελεί τον πιο δυναμικό και ραγδαία εξελισσόμενο επιστημονικό χώρο που ενσωματώνει την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την οικονομία, τη στατιστική και χρησιμοποιεί τις καλές τέχνες για να πετύχει εμπορικό αποτέλεσμα.

Στην κατεύθυνση Μάρκετινγκ περιλαμβάνονται διάφορα γνωστικά αντικείμενα Μάρκετινγκ όπως:

• Έρευνα Μάρκετινγκ
• Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ
• Διεθνές Μάρκετινγκ 
• Διοίκηση Επώνυμων Προϊόντων
• Δημόσιες Σχέσεις και Επιχειρησιακή Ηθική
• Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Η κατεύθυνση Μάρκετινγκ κινείται γύρω από τους άξονες που αναφέρονται παρακάτω προσφέροντας ανάλογες ευκαιρίες στους σπουδαστές του:

  • Οι γνώσεις και δεξιότητες

Μέσα από την αναζήτηση της γνώσης του Μάρκετινγκ οι φοιτητές καταλαβαίνουν τους μηχανισμούς της αγοράς, δηλαδή το πώς σχεδιάζονται, πακετάρονται και διακινούνται αγαθά, ιδέες, ακόμα και άτομα που θέλουν να γίνουν διάσημοι, ανακαλύπτουν νέους τρόπους άμεσης, μαζικής αλλά και διαμεσολαβημένης επικοινωνίας, μέσω των Μ.Μ.Ε. και των Social Media.
Οι επιστήμονες του Μάρκετινγκ αναπτύσσουν εκείνες τις ικανότητες και δεξιότητες που χρειάζονται για να εντρυφήσουν στο πώς σκέφτεται και αποφασίζει ο αγοραστής, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των άλλων και να βρίσκουν τρόπους να τις ικανοποιήσουν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

  • Τρόπος διδασκαλίας και μαθησιακή διαδικασία

Στόχος των μαθημάτων της κατεύθυνσης είναι οι φοιτητές μέσα από μία διαδραστική διαδικασία μάθησης να είναι σε θέση να καλύψουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος των γνωστικών αντικειμένων. Με τη χρήση σύγχρονου οπτικοακουστικού και διαδραστικού υλικού από το σημερινό κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και από τις τελευταίες εξελίξεις σε τεχνολογίες αιχμής, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με καίρια θέματα του μάρκετινγκ, τα οποία αναλύονται από διαφορές οπτικές γωνίες. Με την ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα, την εκπόνηση εργασιών και την συζήτηση πάνω σε μελέτες περιπτώσεων (case studies) οι φοιτητές καλούνται να μπουν στο ρόλο του στελέχους Μάρκετινγκ, του πωλητή, του διαφημιστή και του ερευνητή και έτσι προετοιμάζονται για την αγορά εργασίας αλλά και για περαιτέρω σπουδές.

  • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές

Η κατεύθυνση Μάρκετινγκ προετοιμάζει και ενθαρρύνει τους φοιτητές να συνεχίσουν τη μελέτη του Μάρκετινγκ σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Σε αυτό βοηθά η ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα πλαίσια του μαθήματος (ικανότητα στο γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητα των φοιτητών να λειτουργούν μέσα σε ομάδες, ικανότητα στην ανάπτυξη συνδυαστικής σκέψης κλπ.) που βοηθούν τους φοιτητές να παρακολουθήσουν μελλοντικά τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που θα επιλέξουν.
 

  • Σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο

Το Μάρκετινγκ συνδέει την κοινωνία με τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους με τα προϊόντα για να ευημερήσουν . Oι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έρχονται σε επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο μέσω σεμιναρίων, επισκέψεων σε οργανισμούς, διαλέξεων και ημερίδων, που πραγματοποιούνται τα πλαίσια των μαθημάτων. Στελέχη επιχειρήσεων μιλούν στους φοιτητές για πραγματικές περιπτώσεις θεμάτων που αντιμετωπίζουν στον κόσμο των επιχειρήσεων και τους μεταφέρουν την εικόνα των αγορών.

  • Μάρκετινγκ και Ευκαιρίες καριέρας

Οι απόφοιτοι καταλαμβάνουν θέσεις σε τμήματα επιχειρήσεων όπως το Μάρκετινγκ, οι Πωλήσεις, οι Εξαγωγές, η Έρευνα Αγοράς, οι Δημόσιες Σχέσεις, η Διαφήμιση, η Διοίκηση Προϊόντος , η Ανάπτυξη Προϊόντος, η Διοίκηση Υπηρεσιών και το Λιανεμπόριο. Ευκαιρίες καριέρας στο Μάρκετινγκ είναι δυνατόν να υπάρξουν σε κερδοσκοπικούς και μη οργανισμούς, όπως νοσοκομεία, τράπεζες, κοινωφελή ιδρύματα, μουσεία, πανεπιστήμια, κυβερνητικούς οργανισμούς κα.

Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση

Το αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοδοτικής Διοίκησης καλύπτεται με επάρκεια από συστάσεως του Ιδρύματος το 1920 και αποτελεί μία από τις πρώτες κατευθύνσεις του Τμήματος. Σήμερα, η κατεύθυνση προσφέρει μαθήματα με σύγχρονο περιεχόμενο, ευθυγραμμισμένο με τις διεθνείς εξελίξεις στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοδοτικής Διοίκησης. Οι γνωστικές αυτές περιοχές καλύπτονται με επάρκεια και οι απόφοιτοι αποκτούν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν με αξιώσεις σε ένα εξαιρετικά δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από εργασιακή ασφάλεια.

Οι απόφοιτοι σταδιοδρομούν στον ιδιωτικό ή και στο δημόσιο τομέα σε θέσεις όπως: Οικονομική Διεύθυνση–Λογιστήριο, Ελεγκτικό Επάγγελμα (Ορκωτός Λογιστής, εσωτερικός έλεγχος), Επιχειρηματική Συμβουλευτική (Αξιολόγηση Επενδύσεων, Αποτίμηση και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Σχεδίων, Φορολογία, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση Εταιρειών), ως ελεύθεροι επαγγελματίες (Οικονομικός Σύμβουλος, Φοροτεχνικός Λογιστής, κτλ.), ως Τραπεζικά Στελέχη (Διεύθυνση Καταναλωτικών και Επιχειρηματικών Δανείων), ως Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Management, Αμοιβαία Κεφάλαια), και στελέχη Εταιρειών Επιχειρηματικών Συμμετοχών ή Επενδυτικής Τραπεζικής (Venture Capital, Private Equities). Επιπλέον, τονίζεται ότι ένα ισχυρό Χρηματοοικονομικό –Λογιστικό υπόβαθρο είναι σημαντικό προσόν για την ανέλιξη σε σημαντικές θέσεις στην ευρύτερη διοικητική ιεραρχία επιχειρήσεων και οργανισμών. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για μια σειρά από θέσεις εργασίας, συνιστά προϋπόθεση ή είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να έχουν επιλέξει και ακολουθήσει εξειδίκευση στα αντικείμενα Λογιστικής και Χρηματοδοτικής Διοίκησης. Τέλος, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης λαμβάνουν μεγάλο αριθμό απαλλαγών από τις επαγγελματικές εξετάσεις του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και του institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Συγκεκριμένα, το ACCA αναγνωρίζει και απαλλάσσει τους αποφοίτους της κατεύθυνσης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από εξετάσεις σε μέχρι έξι μαθήματα (επί συνόλου 15 για τη λήψη του επαγγελματικού τίτλου). Το ICAEW για τον αντίστοιχο τίτλο ACCA αναγνωρίζει και απαλλάσσει τους αποφοίτους του Τμήματος από εξετάσεις σε μέχρι 7 μαθήματα και προσφέρει τις αντίστοιχες απαλλαγές (επί συνόλου 15 αντικειμένων για τη λήψη του επαγγελματικού τίτλου).

Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Η κατεύθυνση προσφέρει μαθήματα σε σύγχρονα θέματα των τεχνολογιών της επιχειρηματικής πληροφορικής, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις επικρατούσες συνθήκες τόσο διεθνώς, όσο και στον ελληνικό χώρο. Οι απόφοιτοι αποκτούν εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις ώστε να έχουν τη ικανότητα να υλοποιούν έργα στην ανάλυση, διοίκηση και επιχειρηματική αξιοποίηση των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

Γενικότερα, οι απόφοιτοι αποκτούν γνώσεις ώστε να ανταποκρίνονται σε θέσεις εργασίας που απαιτούν:

1.Τη μελέτη των επιχειρηματικών διαδικασιών και τη ροής της πληροφορίας με στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικών οργανωτικών δομών.

2.Την ανάλυση, τη σχεδίαση, την υλοποίηση και τη διοίκηση επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής.

3.Την ανάλυση και διαχείριση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και συστημάτων.

4.Την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης και διαμόρφωσης της στρατηγικής των πληροφοριακών συστημάτων.

5.Τη μελέτη, αξιολόγηση και επιχειρηματική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων υπηρεσιών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Οι απόφοιτοι σταδιοδρομούν αυτόνομα ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, ως επιχειρησιακοί αναλυτές (business analysts) ή CIO(Chief Information Officer) σε διευθύνσεις πληροφορικής-πληροφοριακών συστημάτων και οργάνωσης, ως αναλυτές-σχεδιαστές απαιτήσεων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε διευθύνσεις ή επιχειρήσεις ανάπτυξης και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ηλεκτρονική τραπεζική, ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδικτυακές εφαρμογές, κλπ.), ως αναλυτές δεδομένων σε περιβάλλοντα εργασίας με μεγάλες απαιτήσεις στην ανάλυση δεδομένων (π.χ. μάρκετινγκ), στην Επιχειρηματική Συμβουλευτική σε θέματα όπως η Διοίκηση και η Αξιολόγηση (τεχνολογική και επιχειρηματική) των συστημάτων πληροφορικής, η μελέτη και ο επανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών.

Η κατεύθυνση προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη ενός επιστημονικού υπόβαθρου που συνδυάζει γνώσεις της τεχνολογίας και των εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων με την επιχειρηματική πρακτική. Απόφοιτοι που συνδυάζουν τα δύο αυτά στοιχεία είναι σε θέση να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο το διάχυτο στην παγκόσμια αγορά αγαθό της πληροφορίας.