Κατευθύνσεις

Από το 5ο εξάμηνο ο φοιτητής του τμήματος επιλέγει την κατεύθυνση των σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Οι κατευθύνσεις είναι οι ακόλουθες:

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)

Εναρμονίζοντας τους προσωπικούς τους στόχους με τη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, για πολλούς φοιτητές δεν είναι στόχος η υπερεξειδίκευση στο πρώτο πτυχίο, αλλά η απόκτηση σφαιρικών γνώσεων οι οποίες να καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Αυτή είναι και η φιλοδοξία της πιο δημοφιλούς κατεύθυνσης του Τμήματος, αυτής της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η κατεύθυνση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές μας να εμβαθύνουν σε έναν κορμό μαθημάτων και δεξιοτήτων που αφορούν τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων, την Επιχειρηματικότητα, τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, τη διαχείριση συγκρούσεων, την οργανωσιακή συμπεριφορά, τη Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων και τη Διοίκηση Έργων.

Ταυτόχρονα είναι η πλέον πολυσυλλεκτική/ανοικτή κατεύθυνση του τμήματος καθώς δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερα μαθήματα από τις άλλες τρεις κατευθύνσεις (ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες και σε θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών αλλά και Μάρκετινγκ).

Τέλος, η κατεύθυνση Δ.Ε. έχει επιλέξει και ενσωματώσει από άλλα Τμήματα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΕΤ και Μ&Ε), σημαντικά μαθήματα όπως ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων κ.α.

Μάρκετινγκ

Οι φοιτητές του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. έχουν τη δυνατότητα στο 5ο εξάμηνο να επιλέξουν μια από τις τέσσερις κατευθύνσεις που προσφέρονται. Μία από αυτές είναι η κατεύθυνση Μάρκετινγκ.

Η απόφαση σχετικά με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσετε είναι σημαντική γιατί διαμορφώνει το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό σας μέλλον και επηρεάζει τη θέση σας ως πολίτες στην κοινωνία.

Το Μάρκετινγκ εφαρμόζει στην καθημερινότητά μας τη φιλοσοφία της ανταλλαγής και αναπτύσσει μηχανισμούς που διευκολύνουν τη σύνδεση της προσφοράς με τη ζήτηση. Αποτελεί τον πιο δυναμικό και ραγδαία εξελισσόμενο επιστημονικό χώρο που ενσωματώνει την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την οικονομία, τη στατιστική και χρησιμοποιεί τις καλές τέχνες για να πετύχει εμπορικό αποτέλεσμα.

Στην κατεύθυνση Μάρκετινγκ περιλαμβάνονται διάφορα γνωστικά αντικείμενα Μάρκετινγκ όπως:

• Έρευνα Μάρκετινγκ
• Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ
• Διεθνές Μάρκετινγκ 
• Διοίκηση Επώνυμων Προϊόντων
• Δημόσιες Σχέσεις και Επιχειρησιακή Ηθική
• Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Η κατεύθυνση Μάρκετινγκ κινείται γύρω από τους άξονες που αναφέρονται παρακάτω προσφέροντας ανάλογες ευκαιρίες στους σπουδαστές του:

  • Οι γνώσεις και δεξιότητες

Μέσα από την αναζήτηση της γνώσης του Μάρκετινγκ οι φοιτητές καταλαβαίνουν τους μηχανισμούς της αγοράς, δηλαδή το πώς σχεδιάζονται, πακετάρονται και διακινούνται αγαθά, ιδέες, ακόμα και άτομα που θέλουν να γίνουν διάσημοι, ανακαλύπτουν νέους τρόπους άμεσης, μαζικής αλλά και διαμεσολαβημένης επικοινωνίας, μέσω των Μ.Μ.Ε. και των Social Media.
Οι επιστήμονες του Μάρκετινγκ αναπτύσσουν εκείνες τις ικανότητες και δεξιότητες που χρειάζονται για να εντρυφήσουν στο πώς σκέφτεται και αποφασίζει ο αγοραστής, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των άλλων και να βρίσκουν τρόπους να τις ικανοποιήσουν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

  • Τρόπος διδασκαλίας και μαθησιακή διαδικασία

Στόχος των μαθημάτων της κατεύθυνσης είναι οι φοιτητές μέσα από μία διαδραστική διαδικασία μάθησης να είναι σε θέση να καλύψουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος των γνωστικών αντικειμένων. Με τη χρήση σύγχρονου οπτικοακουστικού και διαδραστικού υλικού από το σημερινό κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και από τις τελευταίες εξελίξεις σε τεχνολογίες αιχμής, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με καίρια θέματα του μάρκετινγκ, τα οποία αναλύονται από διαφορές οπτικές γωνίες. Με την ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα, την εκπόνηση εργασιών και την συζήτηση πάνω σε μελέτες περιπτώσεων (case studies) οι φοιτητές καλούνται να μπουν στο ρόλο του στελέχους Μάρκετινγκ, του πωλητή, του διαφημιστή και του ερευνητή και έτσι προετοιμάζονται για την αγορά εργασίας αλλά και για περαιτέρω σπουδές.

  • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές

Η κατεύθυνση Μάρκετινγκ προετοιμάζει και ενθαρρύνει τους φοιτητές να συνεχίσουν τη μελέτη του Μάρκετινγκ σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Σε αυτό βοηθά η ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα πλαίσια του μαθήματος (ικανότητα στο γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητα των φοιτητών να λειτουργούν μέσα σε ομάδες, ικανότητα στην ανάπτυξη συνδυαστικής σκέψης κλπ.) που βοηθούν τους φοιτητές να παρακολουθήσουν μελλοντικά τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που θα επιλέξουν.
 

  • Σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο

Το Μάρκετινγκ συνδέει την κοινωνία με τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους με τα προϊόντα για να ευημερήσουν . Oι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έρχονται σε επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο μέσω σεμιναρίων, επισκέψεων σε οργανισμούς, διαλέξεων και ημερίδων, που πραγματοποιούνται τα πλαίσια των μαθημάτων. Στελέχη επιχειρήσεων μιλούν στους φοιτητές για πραγματικές περιπτώσεις θεμάτων που αντιμετωπίζουν στον κόσμο των επιχειρήσεων και τους μεταφέρουν την εικόνα των αγορών.

  • Μάρκετινγκ και Ευκαιρίες καριέρας

Οι απόφοιτοι καταλαμβάνουν θέσεις σε τμήματα επιχειρήσεων όπως το Μάρκετινγκ, οι Πωλήσεις, οι Εξαγωγές, η Έρευνα Αγοράς, οι Δημόσιες Σχέσεις, η Διαφήμιση, η Διοίκηση Προϊόντος , η Ανάπτυξη Προϊόντος, η Διοίκηση Υπηρεσιών και το Λιανεμπόριο. Ευκαιρίες καριέρας στο Μάρκετινγκ είναι δυνατόν να υπάρξουν σε κερδοσκοπικούς και μη οργανισμούς, όπως νοσοκομεία, τράπεζες, κοινωφελή ιδρύματα, μουσεία, πανεπιστήμια, κυβερνητικούς οργανισμούς κα.

Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων