Πρακτική άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών είναι μάθημα επιλογής του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου. Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων , οι οποίοι θα είναι τα μελλοντικά επιχειρηματικά στελέχη της Ελληνικής οικονομίας να κατανοήσουν καλύτερα τα θέματα με τα οποία ασχολούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο και να έχουν έτσι πληρέστερη κατάρτιση. Επίσης τους δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας καθώς και τα προβλήματα με τα οποία πρόκειται να ασχοληθούν, να βρουν ευκολότερα απασχόληση και να γίνουν αποτελεσματικότερα επιχειρηματικά στελέχη.

Επιδιώκεται η απασχόληση των φοιτητών στις επιχειρήσεις μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.

Οι φάσεις υλοποίησης της πρακτικής άσκησης συνίστανται:

 • Στην ενημέρωση των φοιτητών για τις διαθέσιμες θέσεις στους φορείς,
 • Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους φοιτητές,
 • Στην επιλογή των φοιτητών από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος  Επίκουρο Καθηγητή Α. Παπαλεξανδρή,
 • Στην υλοποίηση της άσκησης αφού ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία συμπλήρωσης των απαιτούμενων εγγράφων και τέλος
 • Στην αξιολόγηση της άσκησης από τον φορέα απασχόλησης μέσω μιας σύντομης έκθεσης καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις του επιστημονικού υπευθύνου.

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο eclass στο μάθημα της πρακτικής άσκησης.

  Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από Εθνικούς Πόρους.  

  Κανονισμός Λειτουργίας ΔΑΣΤΑ

  Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής (2021) 

  Διοικητική Υποστηριξη: 
  Κανέλλα Μαρία
  210- 8203813
  mkanella@aueb.gr

  Το γραφειο Πρακτικης Ασκησης στεγάζεται στην Ελπίδος 13, 3ος όροφος

  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαλεξανδρής Αλέξανδρος