Έρευνα

Η επιστημονική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ και των υποψηφίων διδακτόρων του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εκδηλώνεται με ένα μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά υψηλού επιπέδου, με δημοσιεύσεις βιβλίων από διεθνείς και ελληνικούς εκδοτικούς οίκους, άρθρα σε διεθνείς συλλογικούς τόμους και πολλές παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η συμμετοχή των διδακτορικών φοιτητών στο ερευνητικό έργο του Τμήματος.