ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Τα σεμινάρια της Βιβλιοθήκης για το εαρινό εξάμηνο, ολοκληρώνονται αύριο Πέμπτη 25 Απριλίου με την Β ενότητα

"Βασικές κατευθύνσεις έρευνας και συγγραφής επιστημονικής εργασίας" στις 19.30.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο https://www.aueb.gr/el/library".