Πρόγραμμα μαθημάτων για τους Διδακτορικούς φοιτητές

Στο πλαίσιο των διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι διδακτορικοί φοιτητές του τμήματος καλούνται να παρακολουθήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δύο κύκλους μαθημάτων που θα εκτείνονται σε χρονικό διάστημα 2 εξαμήνων.  

Στο Χειμερινό εξάμηνο, οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν ένα κύκλο γενικών μαθημάτων (εβδομαδιαίων ενοτήτων) που προσφέρουν εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με το διδακτορικό και παρουσιάζουν διαφορετικές (παραδοσιακές και σύγχρονες) μεθόδους έρευνας. Στο εαρινό εξάμηνο, όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες θα χωριστούν ανάλογα με την ευρύτερη ερευνητική περιοχή στην οποία θέλουν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή και θα παρακολουθήσουν ένα κύκλο μαθημάτων σεμιναριακού τύπου διάρκειας 13 εβδομάδων (οι ενότητες αυτές θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε ερευνητικής περιοχής και δεν παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο).