Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος ΟΔΕ αποτελείται από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό, το Διοικητικό Προσωπικό και τους Υποψήφιους Διδάκτορες.
Για να δείτε τις ώρες γραφείου του Ακαδημαϊκού Προσωπικού πατήστε εδω