Για μαθητές Λυκείου. Επιλέγω το ΟΔΕ! Το 1o Ελληνικό Business School


Το Τμήμα

Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών είναι το παλαιότερο τμήμα ΟΔΕ στη χώρα.  Στην μακρόχρονη πορεία του, το τμήμα έχει προμηθεύσει με χιλιάδες στελέχη Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το τμήμα έχει την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας στο είδος του, είναι πρώτο στις προτιμήσεις των υποψήφιων φοιτητών μεταξύ των αντίστοιχων τμημάτων των άλλων Πανεπιστημίων της χώρας και οι πτυχιούχοι του γίνονται δεκτοί για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα σπουδών

Το πλεονέκτημα που προσφέρει το τμήμα ΟΔΕ έναντι άλλων παρόμοιων τμημάτων είναι ότι, παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο συνδυάζει ευρύτερες και εξειδικευμένες γνώσεις. Τα πρώτα δύο έτη, οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν μαθήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα του χώρου της διοίκησης των επιχειρήσεων. Το 3ο έτος οι φοιτητές/τριες επιλέγουν μια από τις εξής 4 κατευθύνσεις:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ),
  • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
  • Μάρκετινγκ
  • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Η κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι μια γενική κατεύθυνση, η οποία παρέχει γνώσεις κυρίως στο χώρο της επιχειρηματικότητας και στρατηγικής των επιχειρήσεων. Οι άλλες 3 κατευθύνσεις παρέχουν εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς του χώρου, όπως δηλώνει ο τίτλος τους. Εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει και μαθήματα επιλογής που δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές μας να αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα εκτός της κατεύθυνσης που επέλεξαν, εφ’ όσον το επιθυμούν. Το βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος που είναι η ευρύτητά του, δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους μας να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προαιρετική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα erasmus, μέσω του οποίου ο φοιτητής/τρια μπορεί να σπουδάσει ένα ή δύο εξάμηνα σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή/και να κάνει πρακτική άσκηση σε επιχείρηση του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα σπουδών και το περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο:
https://www.dept.aueb.gr/el/ode/content/οδηγός-σπουδών