ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αξιολογήθηκε τον Ιούνιο του 2012 σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Στην Εξωτερική Αξιολόγηση συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού (University of Leeds, UK, University of East Anglia, UK, Fairfield University, USA, University of Cyprus, Cyprus).

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ.