Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων/Διδασκαλίας στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) από την Πέμπτη 30 Μαΐου έως και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024