Πρόγραμμα Erasmus+

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) είναι το πρώτο από τα 8 τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που άρχισε τη συνεργασία στα πλαίσια του Προγράμματος ΄Ερασμος με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ). Το 1989 επιλέχθηκε (το μόνο από την Ελλάδα) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχει στην πιλοτική φάση του ECTS - Συστήματος Μεταφοράς (αργότερα και Συσσώρευσης) Πιστωτικών Μονάδων στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Με την πάροδο των ετών όλα τα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εφαρμόζουν τους κανόνες του ECTS και εγγυώνται την ακαδημαϊκή αναγνώριση στους διακινούμενους φοιτητές τους.

Το Τμήμα ΟΔΕ έθεσε σε λειτουργία το Πρόγραμμα ΄Ερασμος το Ακαδ. Έτος 1990-1991 με την ανταλλαγή 3 φοιτητών και σήμερα δέχεται περίπου 80 φοιτητές από τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ενώ αποστέλλει σε αυτά περίπου 70 φοιτητές σε ετήσια βάση.

Λόγω της μακράς του ενεργούς συμμετοχής και δραστηριότητας στα πλαίσια του Προγράμματος ΄Ερασμος (μέχρι πρό τινος «Σωκράτης-Ερασμος»), το Τμήμα ΟΔΕ έχει περίπου 80 συνεργασίες με αντίστοιχα τμήματα πανεπιστημίων της ΕΕ σε σύνολο περίπου 190 συνεργασιών όλου του πανεπιστημίου μας.

Οι εισερχόμενοι φοιτητές που προέρχονται από 27 χώρες της ΕΕ, εγγράφονται στο τμήμα και παρακολουθούν μαθήματα στην Αγγλική που προσφέρουν οι καθηγητές του Τμήματος, έχουν δε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα και από τα άλλα τμήματα του πανεπιστημίου μας.

Παράλληλα προσφέρονται μαθήματα Νεοελληνικής γλώσσας δωρεάν σε όλους τους εισερχόμενους φοιτητές του Προγράμματος ΄Ερασμος.

Το Τμήμα, εφαρμόζοντας τους κανόνες του ECTS, προσφέρει διαφάνεια στο πρόγραμμα σπουδών του και δίκαιη μεταχείριση σε όλους τους φοιτητές του. Χρησιμοποιεί τα έγγραφα του ECTS, την αίτηση του φοιτητή, τη συμφωνία μάθησης και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και εξασφαλίζει την ακαδημαϊκή αναγνώριση. Οι εξερχόμενοι φοιτητές αναχωρούν γιά τα πανεπιστήμια, γιά τα οποία επιλέχθηκαν μετά από σχετική αίτησή τους από το τμήμα, προκειμένου να διανύσουν ένα εξάμηνο ή ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών, έχοντας υπογράψει τη συμφωνία μάθησης που αφορά τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό. ΄Οταν επιστρέψουν στο ίδρυμά μας και εφόσον έχουν επιτυχή αποτελέσματα στις σπουδές τους, τα αντίστοιχα μαθήματα αναγνωρίζονται πλήρως ως εάν είχαν διδαχθεί και εξετασθεί στο δικό μας τμήμα. Μετά την αναγνώριση οι φοιτητές συνεχίζουν στο τμήμα τις σπουδές τους γιά τη λήψη του πτυχίου τους χωρίς να έχουν χάσει χρόνο και μαθήματα.

Τα κριτήρια επιλογής γιά τους υποψήφιους φοιτητές ΄Ερασμος του τμήματος είναι α) η ακαδημαϊκή επίδοση, β) η γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής, και γ) τα υψηλά κίνητρα γιά συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Οι φοιτητές που επιλέγονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν από το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών υποτροφία κινητικότητας που καλύπτει τη διαφορά του κόστους ζωής μεταξύ της χώρας μας και της χώρας υποδοχής. Παράλληλα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων ΄Ερευνας, απονέμει υποτροφίας καλής ακαδημαϊκής επίδοσης σε όσους φοιτητές επιστρέχουν από την περίοδο σπουδών ΄Ερασμος έχοντας επιτύχει σε όλα τους τα μαθήματα με το σύνολο των 30 ECTS πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο.

Από το 1990 μέχρι σήμερα το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων έχει δεχθεί περίπου 1100 φοιτητές ΄Ερασμος και έχει αποστείλει στο εξωτερικό περίπου 1200 φοιτητές του. Η πορεία του στο Πρόγραμμα ΄Ερασμος είναι άκρως επιτυχής και σταθερά ανοδική. Προσφέρει κατάλληλα οργανωμένη και υψηλής ποιότητας φοιτητική κινητικότητα εξασφαλίζοντας ακαδημαϊκή αναγνώριση στους εξερχόμενους φοιτητές του και αποσκοπώντας στην άριστη εκπαίδευση των εισερχομένων φοιτητών ΄Ερασμος στο χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

Erasmus+ Registration Requirements for Incoming students

Erasmus+ Registration Requirements for Outgoing students

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΑΣΜΟΣ 2018 ΟΔΕ