Χαιρετισμός Προέδρου

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η ιστορία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ξεκινά το 1920, με την ίδρυση της Ανωτάτης Σχολής Εμπορικών Επιστημών, το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (μετέπειτα ΑΣΟΕΕ και τώρα ΟΠΑ). Με σχεδόν έναν αιώνα ιστορία, είναι αναμενόμενο το μεγαλύτερο ποσοστό των στελεχών των Ελληνικών επιχειρήσεων να είναι απόφοιτοι του ΟΔΕ.

Σήμερα, το ΟΔΕ κατέχει ηγετική θέση μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων στην Ελλάδα. Παρακολουθώντας τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, το Τμήμα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Κεντρικοί στρατηγικοί πυλώνες είναι η εξωστρέφεια και η διαρκής επιδίωξη και στήριξη της αριστείας, σε έρευνα και διδασκαλία.

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών, με κύριο χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα την ευέλικτη δομή του και την ευρύτητα των διδασκόμενων αντικειμένων. Στα δύο πρώτα έτη, ο φοιτητής γνωρίζει το σύνολο των επιμέρους αντικειμένων της Διοίκησης (Διοίκηση – Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Οικονομικά, Λογιστική, Χρηματοοικονομική, Πληροφορική, Δίκαιο, κλπ.). Στη συνέχεια, επιλέγει να εμβαθύνει στο πεδίο που τον ενδιαφέρει, μέσα από 4 κατευθύνσεις:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση
  • Μάρκετινγκ
  • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Οι απόφοιτοι του Τμήματος βρίσκουν απασχόληση σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Τα επιμέρους αντικείμενα απασχόλησης περιλαμβάνουν: γενική διοίκηση, στρατηγικό σχεδιασμό, προμήθειες-logistics, πωλήσεις, μάρκετινγκ, συμβουλευτική, λογιστική, ελεγκτική, χρηματοοικονομική, πληροφοριακά συστήματα, κ.λπ.

Το Τμήμα ΟΔΕ, είναι κορυφαίο στην Ελλάδα στο πρόγραμμα Erasmus, παρέχοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές του, να παρακολουθήσουν για ένα ή δύο εξάμηνα, μαθήματα σε ένα δίκτυο σπουδαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Η διεθνής αναγνωρισιμότητα του Τμήματος στηρίζεται τόσο στο επιστημονικό έργο των μελών ΔΕΠ όσο και στην ποιότητα των φοιτητών του, που είτε συνεχίζουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού είτε εργάζονται σε υψηλές θέσεις σε διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μερικοί από τους πτυχιούχους μας, των τελευταίων 15 ετών, είναι σήμερα καθηγητές σε κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Το ΟΔΕ είναι πρωτοπόρο στην ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Από το 1985 λειτουργεί το πρώτο στην Ελλάδα οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Ακολούθως, δημιουργήθηκαν τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA) και στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSM). Η ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών μεταπτυχιακού επιπέδου έχουν διεθνή αναγνώριση και πιστοποίηση.

Τέλος, το Τμήμα ΟΔΕ προσφέρει σειρά καινοτόμων προγραμμάτων μεταπτυχιακής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως.

 

 

Κωνσταντίνος Καραμάνης
Καθηγητής
Πρόεδρος του Τμήματος