Χαιρετισμός Προέδρου

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Το Τμήμα είναι από τα μακροβιότερα τμήματα στο χώρο του και κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα. Οι βασικοί μας στόχοι είναι η διαρκής βελτίωση και επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών και η εξωστρέφεια.

Το Τμήμα προσφέρει ένα σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών σε όλα τα πεδία του χώρου της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Οι φοιτητές μας έχουν την ευκαιρία να  διαμορφώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο γνωστικό αντικείμενο της προτίμησής τους. Κατά τα πρώτα δύο έτη των σπουδών τους, οι φοιτητές μας έχουν κοινό πρόγραμμα σπουδών το οποίο καλύπτει όλα τα γνωστικά αντικείμενα του χώρου της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Διοίκηση – Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Οικονομικά, Λογιστική, Χρηματοοικονομική, Πληροφορική, Δίκαιο, κλπ.). Το 3ο έτος ο κάθε φοιτητής επιλέγει μια από τις εξής κατευθύνσεις:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση
  • Μάρκετινγκ
  • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

οι οποίες περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα αλλά και πληθώρα μαθημάτων επιλογής.

Η απορροφητικότητα των αποφοίτων μας από την αγορά εργασίας είναι πολύ υψηλή και ένας σημαντικός αριθμός στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών είναι απόφοιτοί μας. Τα επιμέρους αντικείμενα απασχόλησης περιλαμβάνουν: γενική διοίκηση, στρατηγικό σχεδιασμό, προμήθειες-logistics, πωλήσεις, μάρκετινγκ, συμβουλευτική, λογιστική, ελεγκτική, χρηματοοικονομική, πληροφοριακά συστήματα, κ.λπ.

Το Τμήμα έχει σημαντική παρουσία και στο πρόγραμμα Erasmus μέσω του οποίου οι φοιτητές μας έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν ένα ή δύο εξάμηνα σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Το Τμήμα έχει εξασφαλίσει συνεργασία με μεγάλο αριθμό καταξιωμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού και σήμερα οι περισσότεροι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus του Ο.Π.Α. προέρχονται από το Τμήμα μας. Επιπλέον οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus σε επιχείρηση του εξωτερικού.

Κωνσταντίνος Κασιμάτης
Καθηγητής
Πρόεδρος του Τμήματος