ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ