Ταρνανίδου Χριστίνα

Η καθηγήτρια του τμήματος ΟΔΕ κυρία Χριστίνα Ταρνανίδου, ορίστηκε Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας για τον Καθορισμό Πλαισίου Φορολόγησης & Ελέγχου των Κρυπτονομισμάτων & Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων (Digital Assets) η οποία συστάθηκε με το υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. B’ 1372/29-02-24 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.