Πρόγραμμα μαθημάτων για τους Διδακτορικούς φοιτητές