ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣTHΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

  •  Μ. Δευτέρα 10/04 & Μ. Τρίτη 11/04 16:00-20:00  Υποψ. Διδ.Κατερίνα Κατσαρού.
  • Μ. Τετάρτη 12/04 13:00-17:00 Υποψ. Διδ. Αθανάσιος Μιχαιρίνας
  • Πέμπτη 20/04 & Παρασκευή 21/04 16:00-20:00 Υποψ. Διδ. Νίκος Γκούμας