Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Ελληνικά
  • English
-A +A

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

School of Information Sciences and Technology

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

School of Economics

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

School of Business

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σχολές/Τμήματα

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επιδιώκει και παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Στόχος είναι η κατάρτιση ικανών στελεχών, ώστε να ανταποκριθούν στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων στους τομείς που καλλιεργεί, ικανών να γίνουν φορείς δημιουργίας.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών εντάσσονται δύο Τμήματα. Σε κάθε ένα από τα Τμήματα πραγματοποιούνται Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών, αλλά και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Επικεφαλής της κάθε Σχολής είναι ο Κοσμήτορας και του κάθε Τμήματος, ο Πρόεδρος.
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάσσονται τέσσερα Τμήματα. Σε κάθε ένα από τα Τμήματα πραγματοποιούνται Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών, αλλά και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Επικεφαλής της κάθε Σχολής είναι ο Κοσμήτορας και του κάθε Τμήματος, ο Πρόεδρος.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στη Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας εντάσσονται δύο Τμήματα. Σε κάθε ένα από τα Τμήματα πραγματοποιούνται Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών, αλλά και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Επικεφαλής της κάθε Σχολής είναι ο Κοσμήτορας και του κάθε Τμήματος, ο Πρόεδρος.