Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο με Έμφαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα» Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : Αριθμ. 953/ ΦΕΚ 328/8-4-2016 τ. Γ΄
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 27-7-2016
 • Ονοματεπώνυμο υποψήφιας:  Ταρνανίδου Χριστίνα του Ιωάννη (ειδοποίηση από ΑΠΕΛΛΑ:20/7/2016) , αριθμ. Πρωτ. Τμ.: 2453/26-8-2015
 • Κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: (00001273040)
 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τη συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής: 5η /2016-17/3-2-2017
 • Ημερομηνία συνεδρίασης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής:  6η /2016-17/8-2-2017

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή, βαθμίδας Επίκ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο

«Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

 1. ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ     1018/21-9-2012/ τ.Γ'.
 2. ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,            ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,        ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ, ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ           832/06.08.2013 τ. Γ'
 3. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 157/τ.Γ'/24-2-2016  
 4. ΓΚΟΡΤΣΟΣ      ΧΡΗΣΤΟΣ              ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ, ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 646/τΓ/27-05-2014 (ανωτ. υπ. αρ. 4.) Βάσει του 785/τ.Γ.΄/25-08-2016  ΦΕΚ μετάκλησης,   Καθηγητής Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ.
 5. ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,        ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 261/27-3-2015, Τ.Γ'.
 6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ, ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ349//26.3.2013/τ.Γ΄.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΟΜΟΤΑΓΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ:

 1. ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

 1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 1802/30.12.2014/τ.Γ΄.
 2. ΣΙΝΑΝΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ, ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 458/τ.Γ΄/4-12-2006
 3. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ113/31-1-2014, τ.Γ΄.
 4. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 207/3-9-2004 τ. Ν.Π.Δ.Δ.
 5. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 1056/20-10-2015, Τ.Γ'
 6. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 1056/20-10-2015, Τ.Γ'

AΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΟΜΟΤΑΓΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

7.   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ, ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ) ΣΤΟ INDIANA UNIVERSITY (ROBERT H. MC KINNEY SCHOOL OF LAW) ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ

 • Ημερομηνία Συνεδρίασης της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής, για την εκλογή του Προέδρου της Επταμελούς Επιτροπής και δύο αξιολογητών: 24 Φεβρουαρίου 2017
 • Ημερομηνία Συνεδρίασης της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής, για την εκλογή στο Γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα»:
 • Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος:
 • Αριθμός παρόντων μελών της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής:
 • Αριθμός απόντων μελών της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής:
 • Σύνολο θετικών ψήφων:
 • Σύνολο αρνητικών ψήφων:
 • Σύνολο λευκών ψήφων:
ID: 
106