Ποία Ευρωπαϊκα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κινητικότητας

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί από το 1989 Τμήμα Ευρωπαϊκων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας στο πλαίσιο του οποίου επιτυγχάνεται η διακίνηση πολλών Ελλήνων και αλλοδαπών φοιτητών με στόχο την παρακολούθηση μαθημάτων σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με εξασφάλιση ακαδημαϊκής αναγνώρισης.

 Οι σημαντικότεροι τομείς δραστηριοποίησης του Τμήματος είναι οι εξής:

  • Κοινοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Παροχή πληροφοριών και συμβουλών στους φοιτητές σχετικά με τα προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό
  • Διατήρηση συνεργασίας και δημιουργία νέων συνεργασιών με ιδρύματα 
    του εξωτερικού.
     

 Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ / ΕΡΑΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος το Πανεπιστήμιό μας συνεργάζεται  με περίπου 160 ευρωπαϊκά ιδρύματα στους τομείς της οικονομικής επιστήμης, των διεθνών και ευρωπαϊκων οικονομικών σπουδών, της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ, του μάνατζμεντ, της λογιστικής και χρηματοοικονομικής, της πληροφορικής, της στατιστικής και της διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας.
 

 Πρόγραμμα TEMPUS

Στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος TEMPUS το Πανεπιστήμιό μας συνεργάζεται με αρκετά πανεπιστήμια και διακινεί καθηγητές και φοιτητές 
από χώρες της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 

 Πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο της προώθησης της συνεργασίας με επιχειρήσεις του εξωτερικού συμμετέχει στο κοινοτικό πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI και χορηγεί υποτροφίες σε τελειόφοιτους φοιτητές που επιθυμούν να διανύσουν μια περίοδο 3 μηνών εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, τράπεζες ή οργανισμούς του εξωτερικού.