Σεμινάριο με τίτλο «Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος» (5/10/15)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ»
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 - 2016

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ διοργανώνουν στις 5 Οκτωβρίου 2015 σεμινάριο με τίτλο «Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος» για όσους φοιτητές επιθυμούν, από το 3ο έτος και άνω, να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική, αλλά κρίνεται αναγκαία η παρακολούθησή του.

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και θα βοηθήσει σημαντικά τους υποψήφιους φοιτητές στη σωστή δόμηση του βιογραφικού τους σημειώματος.

Θεματολογία Σεμιναρίου: «Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος»

Θα γίνει σύντομη ενημέρωση για τη λειτουργία του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του ΟΠΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2015 του ακαδ. έτους 2015-16.

Ώρες Διεξαγωγής: 12.00 - 14.00 (Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο είναι απαραίτητο να βρίσκονται στην αίθουσα 10 λεπτά πριν την έναρξη του σεμιναρίου).

Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Υ (υπόγειο κεντρικού κτηρίου- πρώην κυλικείο)

Σημείωση: Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους εκτυπωμένο το έγγραφο «Βιογραφικό Σημείωμα».

Αφίσα

Για περισσότερες πληροφορίες
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Ελπίδος 13, 5ος όροφος, 10434, Πλησίον Πλατείας Βικτώριας (πεζόδρομος), Αθήνα
Τηλ.: 210-8203813, 815 & 825, Fax: 210-8203828, http://internship.aueb.gr/