Ανακοινώσεις Συμβουλίου του Ιδρύματος ΟΠΑ

  • 17-03-2014
    Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στηρίζει την απόφαση του Πρύτανη του ΟΠΑ, με τη σύμφωνη γνώμη και της Συγκλήτου, για προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου λόγω των έκρυθμων γεγονότων στους χώρους του Ιδρύματος την περασμένη εβδομάδα. Διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο δεν μπορεί να επιτελεσθεί όταν δεν διασφαλίζονται η ομαλότητα, καθώς και η σωματική ακεραιότητα μέσα στο Πανεπιστήμιο και στους περιβάλλοντες χώρους. Καλούμε την Πολιτεία να συνεργαστεί με τη Διοίκηση του ΟΠΑ για την λήψη μέτρων που θα εγγυώνται την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας.
  • 10-10-2013
    Το Συμβούλιο του ΟΠΑ προκηρύσσει εκλογές για το αξίωμα του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που θα λάβουν χώρα την 10 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη, από 10:00 έως 16:00 στην αίθουσα Α 36 (πτέρυγα Αντωνιάδου, Πατησίων 76, 3ος όροφος).

Σελίδες